Përbërja e Këshillit Konsultativ

Romina Kuko – Zv.Ministër, Ministria e Brendshme

Hantin Bonati – Zv.Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Erjon Luçi – Zv.Ministër, Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ornela Çuçi – Zv.Ministër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ermira Gjeçi – Zv.Ministër, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Adriana Jaku – Zv.Ministër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Artemis Dralo – Zv.Ministër, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Kostandin Shkurti – Zv.Ministër, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Toni Gogu – Zv.Ministër, Ministria e Drejtësisë

Erion Veliaj – (SHAV) Kryetar i Shoqatës për Autonomi Vendore

Qazim Sejdini – (SHAV) Kryetar i Bashkise Elbasan

Zamira Rami – (SHAV) Kryetare e Bashkisë Gjirokastër

Voltana Ademi – (SHBSH) Kryetare e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Xhelal Mziu – (SHBSH) Kryetar i Bashkisë Kamëz

Eduard Kapri – (SHBSH) Kryetar i Bashkisë Pogradec

Aldrin Dalipi – (SHKQSH) Kryetar i Shoqatës të Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë

Ana Verushi – (SHKQSH) Kryetare e Këshillit të Qarkut Korçë

Ervis Moçka – (SHKQSH) Kryetar i Këshillit të Qarkut Vlorë

Adelina Farrici – Drejtore Ekzekutive e Shoqatës për Autonomi Vendore

Agron Haxhimali – Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës të Bashkive të Shqipërisë

Sekretariati teknik – Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore