Përbërja e Këshillit Konsultativ

Përbërja e Këshillit Konsultativ për vitin 2019

 

 1. Znj. Romina Kuko – Zv/ Ministër, Ministria e Brendshme
 2. Z. Hantin Bonati – Zv/ Ministër , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
 3. Z. Erjon Luçi – Zv/ Ministër, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
 4. Znj. Ornela Çuçi – Zv/ Ministër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 5. Znj. Ermira Gjeçi – Zv/ Ministër, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
 6. Znj. Adriana Jaku – Zv/ Ministër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
 7. Znj. Artemis Dralo – Zv/ Ministër, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme
 8. Z. Kostandin Shkurti- Zv/ Ministër, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit
 9. Z. Toni Gogu- Zv/ Ministër, Ministria e Drejtësisë
 10. Z. Erion Veliaj – (SHAV), Kryetar i Shoqatës së Autonomisë Vendore
 11. Znj. Juliana Memaj – (SHAV), Kryetar i Bashkisë Ura Vajgurore
 12. Z. Armando Subashi – (SHAV), Kryetar i Bashkisë Fier
 13. Znj. Voltana Ademi – (SHBSH), Kryetare e Bashkisë Shkodër, ( Kryetare e Bashkive)
 14. Z. Xhelal Mziu – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Kamëz
 15. Z. Agron Kapllanaj – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Mallakastër
 16. Z. Aldrin Dalipi – (SHKQSH), Bashkëkryetar
 17. Znj. Ana Verushi – (SHKQSH) Kryetare e Këshillit të Qarkut Korçë
 18. Z. Ervis Mocka – (SHKQSH), Kryetar i Këshilli të Qarkut Vlorë
 19. Znj. Adelina Farrici, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës për Autonomi Vendore
 20. Z. Agron Haxhimali- Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive