Kontakt

Keshilli Konsultativ
Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Bulevardi Zhan d’Ark, Ish Shtëpia e Ushtarakëve Kati VII, Tiranë-Shqipëri

Tel: +355 4 453 68 97/8
Email: amvv@mb.gov.al   &    keshilli.konsultativ@mb.gov.al

Orët e punës

Nga e Hëna në të Enjte (08:00 – 16:30)

E Premte (08:00 – 14:00)