marsel

21/11/2017

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 01.11.2017

 Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisje Vendore”. Në këtë takim u diskutua për Buxhetin Vendor 2018, Aktet Nënligjore të Ligjit për Financat […]
13/06/2017

TAKIM KONSULTUES MBI “DRAFT STRATEGJINË E UJITJES DHE KULLIMIT”, TIRANË- QESHOR 2017

Në kuadër të transferimit tek bashkitë të funksionit të Ujitjes dhe Kullimit,  Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka hartuar Draft Strategjinë për Ujitjen dhe […]
01/06/2017

CV

01/06/2017

Strategjia e Ujitjes dhe Kullimit Maj 2017

Strategjia e Ujitjes dhe Kullimit Maj 2017