MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 11.07.2018

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 24.05.2018
25/05/2018
MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 24.09.2018
25/10/2018

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 11.07.2018

Takimi i radhës i Këshillit Konsultativ Qeverisje Qëndrore – Vetëqeverisje Vendore i mbajtur sot më datë 11/07/2018 kryesuar nga Zvministria e Brendshme Znj.Romina Kuko i cili përmblodhi katër pika kryesore diskutimi përfshirë:

Modelin e Programit të Transparencës dhe Sistemin e Matjes për Qeverisjen Vendore ;

Katër aktet nënligjore mbi Mbrojtjen Sociale respektivisht lidhur me Mbrojtjen e Fëmijës dhe Mekanizmat e Referimit të Rastit në nivel vendor ;

Një projektligj mbi organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit me fokus zhvillimin rural ;

Një projektligj “Për disa ndryshime dhe amendime të Ligjit 139/2015 – Për Vetëqeverisjen Vendore” me fokus tek përfshirja e diasporës.

Organizimi i Këshillit Konsultativ mbështetet nga STAR 2 financuar nga Bashkimi Evropian, Qeveritë e Suedisë, Italisë, Zvicrës dhe USAID, UNDP si dhe Qeveria e Shqipërisë.

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *